INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 DZIAŁ INWESTYCJI - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI 

 

Realizacja inwestycji w zakresie melioracji wodnych - woj. pomorskie za 2007r.

Sprawozdanie z realizacji inwestycji
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Maria Sputo
Wprowadził informację: Marek Mielczarek
Data udostępnienia informacji: 12 lipca 2005
Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2010 - wersja [19]
ilość odwiedzin: 3976