INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 


INFORMACJE OGÓLNE - PODSTAWY PRAWNE

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku jest samorządową jednostką budżetową samorządu województwa podporządkowaną Zarządowi Województwa Pomorskiego, działającą na podstawie:

Uchwały nr 90/IX/99
z dnia 28 czerwca 1999 r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gdańsku
w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki budżetowej o nazwie:
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Uchwała 90/IX/99 - format PDF


Statutu
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 
z dnia 28 lipca 2008
Statut ZMiUW - format PDF

oraz

Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

z dnia 22 czerwca 2015
Regulamin ZMiUW - format PDF
Zmiana z dnia 31 grudnia 2015
Prawne podstawy działania
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Witold Tym
Wprowadził informację: Agnieszka Baranowska
Data udostępnienia informacji: 29 czerwca 2006
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2016 - wersja [11]
ilość odwiedzin: 5755