INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 


INFORMACJE OGÓLNE - DANE TELEADRESOWE
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Adres:
80-531 Gdańsk
ul. Sucha 12

Czas urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz: 7:00 - 15:00

Telefony:
Centrala: (058) 343-22-54 do 56
Sekretariat : (058) 343-26-15
Fax: (058) 343-26-17

e-mail
sekretariat@zmiuw.gda.pl

Link do elektronicznej skrzynki podawczej
elektroniczna skrzynka podawcza

Identyfikator ePUAP
ZMIUWGdansk
Kontakt
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Witold Tym
Wprowadził informację: Agnieszka Baranowska
Data udostępnienia informacji: 2 września 2003
Ostatnia aktualizacja: 25 września 2017 - wersja [13]
ilość odwiedzin: 17445