INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE


Wykaz kontroli przeprowadzonych w ZMIUW WP w Gdańsku


RokOpis kontroli
2013 Kontrole ZMIUW WP w Gdańsku w roku 2013
  Kontrole w roku 2013 [plik.pdf]
2014 Kontrole ZMIUW WP w Gdańsku w roku 2014
  Kontrole w roku 2014 [_plik.pdf]
2015 Kontrole ZMIUW WP w Gdańsku w roku 2015
  Kontrole w roku 2015 [_plik 2015.pdf]
2016 Kontrole ZMIUWWP w Gdańsku w roku 2016
  Kontrole w roku 2016 [plik 2016.pdf]
2017 Kontrole ZMIUWWP w Gdańsku w roku 2017
  Kontrole w roku 2017 [plik 2017.pdf]Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.Kontrola
ilość odwiedzin: 3022