INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 


INNE - REDAKCJA BIP
Biuletyn Informacji Publicznej ZMiUW redaguje :

Witold Tym
Dział Administracyjno-Organizacyjny ZMiUW WP w Gdańsku
pokój 11
tel 058 343-22-55 wew 204
Redakcja BiP
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Witold Tym
Wprowadził informację: Witold Tym
Data udostępnienia informacji: 18 lipca 2003
Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2010 - wersja [8]
ilość odwiedzin: 2739