INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 


ODDZIAŁY TERENOWE - ZAKRES DZIAŁANIA
Terenowe Oddziały Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizują zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji systemów wodno-melioracyjnych rolnictwa i zabezpieczenia powodziowego do których należą:
  • utrzymanie w należytym stanie techniczno - eksploatacyjnym urządzeń melioracji wodnych podstawowych (rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych, pompowni zbiorników)
  • zapewnienie sprawnego działania i eksploatacji wszystkich urządzeń będących w ewidencji terenowego oddziału
  • przygotowywanie do realizacji i sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywaniem robót konserwacyjnych
  • prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obszarze działania terenowego oddziału
  • rozpoznawanie potrzeb budowy, odbudowy i modernizacji urządzeń wodnych podstawowych
  • uzgadnianie rozwiązań projektowych w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji podstawowych i szczegółowych oraz kontrola realizacji tych uzgodnień,
  • organizowanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów chronionych administrowanymi urządzeniami,
  • udział w rozprawach wodno-prawnych w charakterze strony administratora urządzeń melioracyjnych,
Zakres działania
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Baranowska
Wprowadził informację: Agnieszka Baranowska
Data udostępnienia informacji: 17 lipca 2003
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2003 - wersja [1]
ilość odwiedzin: 6635