INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ


Plan postępowań o udzielenie zamówień


RokPlany postępowań
2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
  Plan postępowań w 2017 r [Plan zamowien_2017_ZMIUW WP w Gdansku_BIP 08-2017.pdf]

Plan postępowań o udzielenie zamówień
ilość odwiedzin: 2846